Θεραπευτικά μέλια: Άθερμο μέλι ερείκης με superfoods.

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Το 80% της άγριας βλάστησης δε θα υπήρχε χωρίς τη μέλισσα


Χωρίς τις μέλισσες η τροφή μας θα περιορίζονταν σε καλαμπόκι, ρύζι και σιτάρι. 
Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, το 84% από τα καλλιεργούμενα φυτά χρειάζονται τη μέλισσα για επικονίαση ενώ το 80% της άγριας βλάστησης οφείλεται στις μέλισσες! Γενικότερα πάντως τα έντομα αυτά, που θεωρούνται τα σπουδαιότερα από οικονομικής άποψης για τον άνθρωπο, συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο 15-30% της παραγωγής τροφίμων.
 «Ευτυχώς, για μας, η μέλισσα είναι ένα ανθεκτικό και ευπροσάρμοστο στις αντιξοότητες έντομο», όπως εξηγεί στο ΑΜΠΕ ο εντομολόγος, καθηγητής Γεωπονίας του ΑΠΘ, Ανδρέας Θρασυβούλου και τονίζει πως «Χάρις στους μελισσοκόμους οι πληθυσμοί της μέλισσας είναι περισσότεροι από πέρσι στην Ελλάδα. 
Πιο συγκεκριμένα τα μελίσσια (οι κυψέλες) αυξήθηκαν από 1.200.000 σε 1.560.000». 
 «Το πρόβλημα εντοπίζεται στις αγριομέλισσες, που επηρεάζονται αρνητικά από τη μονοκαλλιέργεια, τα δηλητήρια και τις πυρκαγιές. 
Τα άγρια έντομα είναι εξίσου χρήσιμα και πρέπει να προστατευτούν. Υπάρχουν τουλάχιστον 20.000 διαφορετικά είδη άγριων μελισσών. 
Κάθε είδος είναι εξειδικευμένο στην επικονίαση συγκεκριμένων φυτών», επισημαίνει ο καθηγητής.
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αγριομέλισσες που παίρνουν από τις ορχιδέες, εκτός από τη γύρη, το λάδι του φυτού για να αποκτήσουν το άρωμα εκείνο που θα τις κάνει να προσελκύσουν τις θηλυκές. 
Προκύπτει έτσι, πως οι συγκεκριμένες μέλισσες σε μια σχέση αλληλεξάρτησης, από τα σοφά καμωμένα σχέδια της φύσης, χρειάζονται τις ορχιδέες για να αναπαραχθούν και οι ορχιδέες τις μέλισσες για να πολλαπλασιαστούν.
 «Όλα αυτά μας δείχνουν πόσο πολύ συμβάλει η μέλισσα στη διατήρηση του περιβάλλοντος: 
Συνδράμει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, βοηθά στον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανικές ουσίες και στην προστασία της γης από τη διάβρωση».

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Mε τον... όγκο και όχι με το κιλό τα καυσόξυλα


Μέτρα για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας στα καυσόξυλα ετοίμασε το υπουργείο Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της αγορανομικής νομοθεσίας, ο υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς έχει περάσει άρθρο και σύμφωνα με τις διατάξεις του τα καυσόξυλα θα πωλούνται με μονάδα μέτρησης το κυβικό μέτρο και όχι με τα κιλά ή τον τόνο

Mε τον... όγκο και όχι με το κιλό τα καυσόξυλα
Μέτρα για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας στα καυσόξυλα ετοίμασε το υπουργείο Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της αγορανομικής νομοθεσίας, ο υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς έχει περάσει άρθρο και σύμφωνα με τις διατάξεις του τα καυσόξυλα θα πωλούνται με μονάδα μέτρησης το κυβικό μέτρο και όχι με τα κιλά ή τον τόνο.
Τα μέτρα αυτά, μαζί με το σύνολο της νέας απλοποιημένης αγορανομικής νομοθεσίας, θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα πάρουν τον... δρόμο για τη Βουλή.
Πιο συγκεκριμένα, οι έμποροι καυσόξυλων αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Να πωλούν τα καυσόξυλα κατ' όγκο και να χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης το χωρικό κυβικό μέτρο (m3). Ως χωρικό κυβικό μέτρο νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου συμπεριλαμβανομένων των κενών λόγω της στοίβαξης.
Mε τον... όγκο και όχι με το κιλό τα καυσόξυλα
2. Τα προς πώληση καυσόξυλα πρέπει να στοιβάζονται με τα μικρότερα δυνατά κενά μεταξύ τους, ώστε να διευκολύνεται η μέτρηση των διαστάσεων της στοίβας που πρόκειται να πωληθεί.
3. Εναλλακτικά, τα καυσόξυλα μπορούν να διατίθενται στοιβαγμένα σε παλέτες, big bags κ.λπ., ο όγκος των οποίων θα αναγράφεται ευκρινώς επί της εξωτερικής τους επιφανείας.
4. Να εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των προϊόντων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος.
5. Να διατηρούν κάθε σωρό καυσόξυλων τελείως ξεχωρισμένο από τον παρακείμενο, έτσι ώστε να αποκλείεται η ανάμειξη ειδών διαφορετικής προέλευσης και τιμής.