Θεραπευτικά μέλια: Άθερμο μέλι ερείκης με superfoods.

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Νέα θεραπεία για την βαρρόα
Νέα θεραπεία για την βαρρόα, κοινές προσπάθειες του Ινστιτούτου και η Bayer οδήγησαν στη δημιουργία της πόρτας του varroa, μια δομή που βρίσκεται στην είσοδο της κυψέλης.


http://beecare.bayer.com/media-center/news/news-detail/a-new-way-of-protecting-bees-against-varroa-mites