Θεραπευτικά μέλια: Άθερμο μέλι ερείκης με superfoods.

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Παραπλάνηση μελισσώνΠαραπλάνηση αποκαλείται το φαινόμενο κατά το οποίο οι μέλισσες χάνουν τον προσανατολισμό τους και μπαίνουν ή προσπαθούν να μπουν σε ξένη κυψέλη.

Οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν τις μέλισσες στην απώλεια της αντίληψης της θέσης της κυψέλης τους συνήθως είναι : 


η τοποθέτηση των κυψελών εν σειρά
η μικρή απόσταση μεταξύ τους 

η βαφή όλων των κυψελών με ίδιο χρώμα
ο προσανατολισμός των εισόδων τους προς μία κατεύθυνση
η τοποθέτηση των κυψελών σε περιοχή που στερείται ορόσημων (π.χ. κάμπος)Τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει η παραπλάνηση είναι :
μείωση των αποδόσεων κατά 20 % περίπου
θάνατος βασιλισσών
ανομοιομορφία ως προς τη δυναμικότητα των μελισσιών, που όμως δεν συμβαδίζει και με ποιότητα. Μ’ αυτό τον τρόπο ο μελισσοκόμος μπορεί να οδηγηθεί σε λάθος επιλογές μελισσιών , π.χ. για βασιλοτροφία, ενώ διαθέτει περισσότερο χρόνο για τον χειρισμό των μελισσιών του, γεγονός που αυξάνει το κόστος παραγωγής.


Μέτρα περιορισμού :

Βάψιμο με διαφορετικά χρώματα των κυψελών, ή έστω των σανίδων πτήσεων αυτών
εάν τοποθετηθούν εν σειρά τότε η απόσταση μεταξύ δύο κυψελών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 9 μ., ενώ εάν τοποθετηθούν σε δύο σειρές, οι σειρές μεταξύ τους θα πρέπει να απέχουν 18 μ.
 
Η παραπλάνηση περιορίζεται εάν οι κυψέλες τοποθετούνται σε ακανόνιστες σειρές, ή και σε κύκλο.
Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι οι είσοδοι των κυψελών να έχουν διαφορετικό προσανατολισμό. 

Η απόσταση μεταξύ δύο διαφορετικών μελισσοκομείων θα πρέπει να τουλάχιστον 80-100 μ., ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ένα μελισσοκομείο να τοποθετείται μπροστά από ένα άλλο.