Θεραπευτικά μέλια: Άθερμο μέλι ερείκης με superfoods.

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Με 17.000.000 ευρώ θα στηριχθεί η μελισσοκομία την τριετία 2014-2016

Το νέο πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών που αναρτήθηκε στην Διαύγεια. «Πρόκειται για το τριετές πρόγραμμα της ΕΕ, το οποίο είναι το μοναδικό πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής μελισσοκομίας. Υπάρχει μια μικρή αύξηση στον προϋπολογισμό κατά 200.000 της κοινοτικής επιδότησης. Εμείς ζητούσαμε αυτά τα τριετή προγράμματα να γίνουν επταετή και να χρηματοδοτούνται από την ΚΑΠ, όπως για παράδειγμα είναι τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρών νησιών του Αιγαίου», δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ) κ. Βασίλειος Ντούρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την τριετία 2014 έως 2016 ανέρχεται στα 17.000.000 ευρώ. Για το 2014 ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 5.650.000 ευρώ.
Η συνολική περίοδος εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, για την τριετία 2014 - 2016, διαρκεί από 01/09/2013 έως 31/08/2016. Για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος, η περίοδος εφαρμογής και υλοποίησης των επιμέρους μέτρων και δράσεων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Περιγραφή των μέτρων και δράσεων του προγράμματος

1. Για την τριετία 2014 - 2016 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα και επιμέρους δράσεις:

Μέτρο: Τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και τις ομάδες μελισσοκόμων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Δράση 1.1 : Δίκτυο Κέντρων Μελισσοκομίας. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, φιλοξενούνται από Μελισσοκομικές - Αγροτικές Οργανώσεις ή άλλους φορείς ή νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ του Υπουργείου και των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του προγράμματος. Στελεχώνονται από επιστήμονες ειδικευμένους στη μελισσοκομία και συνεργάζονται τόσο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την επίτευξη του συντονισμού και την παρακολούθηση του προγράμματος, όσο και με τις Περιφέρειες (Περιφερειακές Ενότητες), τα Πανεπιστήμια, τους συλλογικούς Φορείς των μελισσοκόμων και μεμονωμένους μελισσοκόμους, για παροχή συμβουλών και πρακτικής βοήθειας, όπου χρειάζεται. Στη Δράση αυτή περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.), για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής βοήθειας στους μελισσοκόμους.

Δράση 1.2 : Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Melinet. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δικτύου Μελισσοκομίας - "Melinet", καθώς και την εισαγωγή στοιχείων (άρθρα, μελέτες, ερευνητικά προγράμματα κλπ.) στον διαδικτυακό τόπο.

Δράση 1.3 : Εκπαιδεύσεις - Έντυπα. Η δράση περιλαμβάνει κυρίως δαπάνες εκπαίδευσης των Ελλήνων μελισσοκόμων πάνω σε σαφώς οριζόμενα πρακτικά τεχνικά θέματα που έχει ανάγκη ο τομέας της μελισσοκομίας καθώς και δαπάνες έκδοσης ενημερωτικού έντυπου υλικού.

Δράση 1.4 : Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης. Η δράση περιλαμβάνει κυρίως κάλυψη των δαπανών για την πραγματοποίηση ή συμμετοχή σε ημερίδες και εκθέσεις ή την υλοποίηση δραστηριοτήτων (πχ μελέτες αγοράς κλπ.) με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει κάλυψη δαπανών για σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ - ΠΓΕ κλπ.

Μέτρο: Εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Δράση 3.1 : Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση της αντικατάστασης των παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες και της αντικατάστασης εξαρτημάτων και μερών των κυψελών και αγορά άλλων μέσων, προς διευκόλυνση των μετακινήσεων, ώστε να γίνεται ορθολογική εκμετάλλευση της ανθοφορίας και της μελιττοφορίας, με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής αμιγών (μονοανθικών) τύπων μελιού.

Δράση 3.2: Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση των μελισσοκόμων για την κάλυψη μέρους των δαπανών μετακίνησης των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την εκμετάλλευση μελιτοεκκρίσεων, δεδομένου ότι στη χώρα μας η μελισσοκομία ασκείται κυρίως νομαδικά.

Μέτρο: Στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων μελιού.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
Δράση 4.1 : Αναλύσεις μελιού. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού, σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτικού κοινού, την προστασία του από εξαπάτηση και νοθεία και τη διαφύλαξη της ποιότητάς του.
Δράση 4.2 : Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του εγχωρίως παραγόμενου μελιού (φυσικοχημικών και λοιπών χαρακτηριστικών του μελιού, ύπαρξης καταλοίπων σε αυτό, κλπ), προκειμένου να εξασφαλιστεί ο καλύτερος έλεγχος του προϊόντος και η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Μέτρο: Εφαρμοσμένη έρευνα.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση:
Δράση 6.1 : Εφαρμοσμένη έρευνα. Η δράση αφορά στην ενίσχυση ειδικευμένων φορέων (Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια) για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης, την καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των μελισσών και την γενικότερη βελτίωση της μελισσοκομικής πρακτικής.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για κάθε επιμέρους δράση του προγράμματος ορίζεται το ακριβές περιεχόμενο της. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου