Θεραπευτικά μέλια: Άθερμο μέλι ερείκης με superfoods.

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Πεδίο επενδύσεων η μελισσοκομία την επόμενη τριετία

Η ενίσχυση της εγχώριας νοµαδικής µελισσοκοµίας µε κονδύλι 12,065 εκατ. ευρώ – που αποτελεί και το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού - περιλαµβάνεται στο νέο πρόγραµµα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων µελισσοκοµίας για την τριετία 2014-2016.
Όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, το νέο τριετές πρόγραµµα διαρκεί από 1η Σεπτεµβρίου 2013 µέχρι και 31 Αυγούστου 2016, µε συνολικό προϋπολογισµό 17 εκατ. ευρώ.

Μέσα στις επόµενες ηµέρες, σύµφωνα µε πληροφορίες από το αρµόδιο τµήµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα εκδοθούν οι σχετικές εφαρµοστικές αποφάσεις και οι προθεσµίες που θα δίνουν περιθώριο στους ενδιαφερόµενους µελισσοκόµους να κάνουν αιτήσεις µέσα σε ένα µήνα, δηλαδή, τουλάχιστον µέχρι το τέλος Μαΐου.

Να σηµειωθεί ότι το 50% της δαπάνης, περί τα 8,5 εκατ. ευρώ, για τη νέα τριετία, έχει ήδη εγκριθεί και θα καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 9% περίπου των συνολικών ποσών που διαθέτει η ΕΕ για τα 28 κράτη µέλη.

Στόχος των µελισσοκοµικών προγραµµάτων είναι, µέσω της υλοποίησης δράσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα, να βελτιωθούν οι συνθήκες παραγωγής και εµπορίας των µελισσοκοµικών προϊόντων και να στηριχθεί ο τοµέας. Το ύψος της ευρωπαϊκής συµµετοχής στη χρηµατοδότηση των «µελισσοκοµικών προγραµµάτων» καθορίζεται από το σύνολο των µελισσοσµηνών, που διαθέτει το κάθε κράτος µέλος.

Τα εν λόγω κονδύλια χρηµατοδοτούν έξι κατηγορίες µέτρων υπέρ των µελισσοκόµων: Τεχνική βοήθεια προς τους µελισσοκόµους και τις οµάδες τους, έλεγχο της βαρροϊκής ακαρίασης, που αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα των µελισσοσµηνών, εργαστηριακές αναλύσεις που διασφαλίζουν την ποιότητα, ανασύσταση του µελισσοκοµικού κεφαλαίου και εφαρµοσµένη έρευνα στον τοµέα, µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Περίοδος εφαρµογής
Η περίοδος εφαρµογής του νέου προγράµµατος για την τριετία 2014 - 2016, διαρκεί από 01/09/2013 έως 31/08/2016.

Για κάθε έτος εφαρµογής του προγράµµατος, η περίοδος εφαρµογής και υλοποίησης των επιµέρους µέτρων και δράσεων αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόµενου έτους.

Βρείτε εδώ ολόκληρο το φάκελο από το 439ο φύλλο της Agrenda: Draseis gia to meli.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου