Θεραπευτικά μέλια: Άθερμο μέλι ερείκης με superfoods.

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

«Ναι» στην μεταλλαγμένη γύρη από το Ευρωκοινοβούλιο

«Ναι» στην μεταλλαγμένη γύρη από το ΕυρωκοινοβούλιοΗ ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου απέρριψε την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου, την πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος να θεωρείται η γύρη συστατικό και όχι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, διαφωνώντας έτσι με σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. το 2011. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω απόφασης η γενετικώς τροποποιημένη γύρη, που τυχόν θα περιέχεται, θα αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος μόνο εάν αποτελεί πάνω από το 0.9% του μελιού.
Αναλυτικότερα, το ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τους προτεινόμενους κανόνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλι, σύμφωνα με τους οποίους η γύρη αποτελεί φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού και όχι συστατικό του, υποχωρώντας έτσι σε πιέσεις κρατών που υπάρχει έντονη συνύπαρξη μεταλλαγμένων καλλιεργειών με μελισσοκομικές μονάδες.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της εισηγήτριας της σχετικής έκθεσης JulieGirling (ΕΣΜ, Ηνωμένο Βασίλειο), η οποία ανέφερε: «Το ερώτημα σχετικά με το αν η γύρη αποτελεί συστατικό ή φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού έχει προκύψει λόγω των διαφορετικών συνεπειών που έχουν οι δύο επιλογές ως προς τη σήμανση του προϊόντος. Εάν η γύρη συνεχίσει να θεωρείται "φυσικό στοιχείο", η παρουσία γενετικώς τροποποιημένης γύρης δεν χρειάζεται να αναγράφεται στη συσκευασία. Αυτό ισχύει επειδή, σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα, το γενετικώς τροποποιημένο περιεχόμενο θα πρέπει να επισημαίνεται στην αντίστοιχη ετικέτα μόνο εάν αποτελεί πάνω από το 0,9 % του συνολικού προϊόντος. Εφόσον η γύρη αποτελεί περίπου το 0,5% οποιασδήποτε ποσότητας μελιού, είναι απίθανο να υπερβεί ποτέ το όριο του 0,9%». Η έκθεσή της εγκρίθηκε με 430 ψήφους υπέρ, 224 κατά και 19 αποχές.

Αναγραφή μόνο αν η ΓΤ γύρη αποτελεί πάνω από το 0,9% του μελιού

Εφόσον η γύρη προσδιορίζεται ως φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, θα εξακολουθήσει, επομένως, να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί πρέπει να αναφέρονται στη συσκευασία μόνο εάν υπάρχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 0,9% του συνολικού μελιού (και όχι της γύρης).

Ανάγκη για νομική σαφήνεια

Η ισχύουσα νομοθεσία δεν αναφέρει ρητά το αν η γύρη αποτελεί ή όχι συστατικό του μελιού. Το Δικαστήριο της ΕΕ επιχείρησε να αποσαφηνίσει το σημείο αυτό σε σχετική απόφαση που εξέδωσε το Σεπτέμβριο του 2011, σύμφωνα με την οποία η γύρη ορίζεται ως «συστατικό» του μελιού και, ως εκ τούτου, θα πρέπει οι παραγωγοί να την συγκαταλέγουν στα συστατικά που περιλαμβάνει η ετικέτα κάθε προϊόντος.

Ωστόσο, στους κανόνες που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενέκριναν την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές, η γύρη ορίζεται ως φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, όχι ως συστατικό.

Τα επόμενα βήματα

Η εισηγήτρια έλαβε εντολή από την ολομέλεια να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου