Θεραπευτικά μέλια: Άθερμο μέλι ερείκης με superfoods.

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Έντυπο ενημέρωσης για τη διενέργεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα

.jpg


Σε εφαρμογή του άρθρου 22 της  ΚΥΑ με αριθ. 8197/90920/2013 Κ.Υ.Α. (Β ́1883) σχετικά με τη «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος», πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων το έντυπο ενημέρωσης ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα , όταν πρόκειται να γίνει ψεκασμός σε συγκεκριμένο κτήμα, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι κάτοικοι, οι λοιποί επαγγελματίες (μελισσοκόμοι, σαλιγκαροτρόφοι και κτηνοτρόφοι), οι εργαζόμενοι και επισκέπτες της περιοχής (χορτοσυλλέκτες, κυνηγοί κ.α.).
Με ευθύνη του επαγγελματία χρήστη, το έντυπο της ενημέρωσης αναρτάται στις εισόδους κάθε οικήματος ή επαγγελματικού χώρου της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος, καθώς και σε σταθερά (ιδίως κολώνες) ή σε κινητά σημεία (ιδίως πασσάλους), για την ενημέρωση και των περαστικών από την περιοχή.
Δείτε το σχετικό έντυπο εδώ.
Η εγκύκλιος που παραπέμπει στο συγκεκριμένο έντυπο που ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να αναρτήσει ο αγρότης
Δείτε την εδώ